header.jpg
> > >
Uskrs u Rimu - 4 dana autobusom
Rim-nova godina

 

Uskrs u Rimu
polasci iz Zagreba, Karlovca i Rijeke
5 dana autobusom - 21.04.2011 - 25.04.20111. DAN   ZAGREB-RIM 21.04.2011.
Polazak turistièkim autobusom u 20.00 sati  peron 502-506 Autobusni kolodvor, 21:00 sati polazak iz Karlovca, te u 22:00 sa sjevernog odmorišta Vrata Jadrana pored Rijeke. Noæna vožnja kroz Sloveniju i Italiju uz usputna zaustavljanja.

2. DAN   RIM 22.04.2011.
Dolazak u Rim u jutarnjim satima. Odlazak na razgledavanje grada VATIKAN SA SIKSTINSKOM KAPELOM... Odlazak do TRGA SV. PETRA gdje æemo vidjeti BERNINIJEVE KOLONADE, najveæi egipatski obelisk u Rimu i 2 fontane. Nakon razgledavanja BAZILIKE SV. PETRA, prve meðu èetirima patrijarhalnim bazilikama Rima, posjetit æemo KRIPTE s grobovima papa, a meðu njima i grob prvog pape sv. Petra. Slobodno vrijeme za osobne programe. Odlazak u hotel. Noæenje.

3. DAN RIM – VATIKAN 23.04.2011.
Nakon doruèka, odlazak autobUsom prema gradu. Po dolasku u Rim slijedi posjet KATAKOMBAMA, stara groblja još iz rimskog vremena, i sastajališta prvih kršæana. Nastavljamo razgledavanje dviju patrijarhalnih bazilika: BAZILIKE SV. PAVLA IZVAN ZIDINA i BAZILIKE SV. IVANA LATERANSKOG nekadašnja središnja crkva u kojoj je stolovao Papa dok se nije sagradila bazilika sv. Petra. Dalje nastavljamo metrom do centra. Pauza za ruèak. Nastavljamo razgled: BAZILIKA SV. MARIJE VELIKE, CRKVA SV.PETRA U OKOVIMA manja bazilika u kojoj se nalazi Mojsijev kip koji je izradio Michelangelo; KOLOSEUM, najveæi amfiteatar ikad izgraðen u Rimskom Carstvu;FORUM ROMANUM, za vrijeme Rimskog Carstva glavni trg oko kojeg su se nalazile najbitnije graðevine i na kojem su se donosile najvažnije odluke za cijelo Carstvo; brdo KAPITOL; MARCELLOV TEATAR, OLTAR DOMOVINE... Slobodno vrijeme za veèeru ili šetnju. Povratak u hotel. Noæenje.


4. DAN   RIM  24.04.2011.

SRETAN USKRS!!!

Nakon doruèka odlazak na SVETU MISU. Po završetku svete mise, slobodno vrijeme za ruèak ili kratku šetnju. Nastavak razgleda grada – ANÐEOSKA TVRÐAVA, nastavljamo prema TRGU NAVONA. Posjetit æemo PANTEON, dalje prema TRGU COLONNE na kojem se nalazi stup Marka Aurelija ukrašen spiralnim reljefima. Nastavljamo prema FONTANI DI TREVI, jednom od najljepših baroknih rimskih simbola, pa do ŠPANJOLSKOG TRGA, omiljenog okupljališta mladih. Slobodno vrijeme za osobne programe ili moguæ odlazak do Hrvatske crkve, Augustova groba i na trg DEL POPOLO. Povratak u hotel. Noæenje.

5. DAN   PADOVA-ZAGREB 25.04.2011.
Doruèak. Odlazak prema PADOVI: posjet CRKVI SV. ANTUNA PADOVANSKOG i SV. LEOPOLDA MANDIÆA. Dolazak u Zagreb u kasnim veèernjim satima.

 

CIJENA ARANŽMANA : 1.390 KN po osobi

 

Nadoplata za 1/1 sobu – 400 kn.
 

Cijena ukljuèuje:
prijevoz modernim turistièkim autobusom, smještaj u hotel***u okolici Rima(sve sobe:tuš/wc), 3 noæenja sa doruèkom, pratitelja na hrvatskom jeziku tijekom putovanja, sve razglede prema programu, troškove organizacije i prodaje aranžmana

Cijena ne ukljuèuje:
Ulaznice za pojedine objekte i lokalitete .ULAZNICE ZA POJEDINE LOKALITETE I OBJEKTE:
KATAKOMBE CCA 5EUR, VATIKAN 10 EUR, KOLOSEUM 6 EUR, ANÐEOSKA TVRÐAVA CCA 6 EUR. Prema turistièkom zakonu u Rimu se zabranjuje kretanje autobusa, pa æe Vas naš autobus dovesti do Rima, a po Rimu æete morati koristiti javni prijevoz koji košta cca 6 EUR/OSOBI (3 dana).

 

 

 

Forma za kontakt
Ime i prezime:
Email:
Telefon:
Br.osoba:
Napomena: